13. oktoober 2010

Hambaravi patsientide rahulolu Kaarli Hambapolikliinikus

2010. aasta kevadel viis Kaarli Hambapolikliinik läbi järjekordse iga-aastase patsientide rahulolu küsitluse. Alates 2003. aastast toimub patsientide rahulolu uuringu läbiviimine koostöös Tartu Ülikooli teaduri Kaja Põllustega.

Kui 2009. aastal oli vähenenud nende patsientide osakaal, kes on ka varem Kaarli Hambapolikliinikut külastanud, siis 2010. aastal oli polikliiniku püsiklientide arv küsitletute hulgas jällegi suurenenud. Peaaegu kõigile (99%) käesolevas küsitluses osalenutele meeldis Kaarli Hambapolikliinikus pakutavate hambaravi teenuste lai valik.

Võrreldes 2009. aastaga on hambaravi kvaliteediga väga rahulolevate külastajate osakaal vähesel määral suurenenud, teeninduse kvaliteediga väga rahulolevate külastajate osakaal oli 2010. aastal võrreldes 2009. aastaga samuti veidi suurenenud, rahulolematute osakaal jäänud enam-vähem samale tasemele. 99% küsitletutest soovitaksid Kaarli Hambapolikliinikut ka oma tuttavatele ja pereliikmetele, põhjuseks eeskätt hea ravi kvaliteet ning meeldiv teenindus.
Ravi kvaliteediga rahulolu seostus kõige enam sellega, kuidas külastaja oli rahul hambaarsti ning õe erialaste oskustega ning personali suhtumisega, samuti asjaoludega, kuivõrd arst rääkis patsiendile protseduuri ajal, mida ta kavatseb järgmiseks teha ning selgitas, mida teha siis, kui hammas hakkab ravi järgselt valutama.

Võrreldes 2009. aasta andmetega on oluliselt suurenenud külastajate rahulolu ooteaja pikkusega hambaarsti vastuvõtule saamiseks, aasta-aastalt on suurenenud ka rahulolu kokkulepitud aegadest kinnipidamisega.

Nii nagu on näidanud varasemate uuringute tulemused, otsustati ka 2010. aasta uuringu andmetel Kaarli Hambapolikliiniku kasuks peamiselt kahel põhjusel: isiklik hea kogemus ning tuttava või pereliikme soovitus. Võrreldes 2008. - 2009. aastaga oli mõnevõrra suurenenud nende külastajate osakaal, kelle jaoks Kaarli Hambapolikliinikusse pöördumise põhjuseks oli oluline oma pereliikme või tuttava inimese soovitus, mõnevõrra oli suurenenud nende inimeste osakaal, kelle jaoks Kaarli Hambapolikliinik on kodule või töökohale lähim hambaravi võimalus.

Nii nagu eelmisel aastal, meeldis ka peaaegu kõigile käesolevas küsitluses osalenutele Kaarli Hambapolikliinikus pakutavate hambaravi teenuste lai valik ning 94% küsitletutest eelistasid, et neil on siin oma hambaarst.

Paljud kommentaare ja arvamusi esitanud külastajad olid ka kasutanud võimalust oma rahulolu väljendamiseks ja tänusõnade edastamiseks personalile.

Kokkuvõtteks väideti, et polikliiniku töö korraldus on aasta-aastalt muutunud paremaks. Eriti positiivsena tuleb esile tõsta asjaolu, et järjest paremini peetakse kinni kokkulepitud aegadest ning uksetagune ooteaeg on lühenenud. Ka mitmetes muudes polikliiniku töö korraldusega seostuvates valdkondades on külastajate rahulolu võrreldes eelmise aastaga suurenenud.

*Kaarli Hambapolikliinik OÜ omab Kvaliteedijuhtimissüsteemi EVS EN ISO 9001:2008 sertifikaati

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar