28. november 2011

Kaarli Hambapolikliiniku III rahvusvaheline konverents “Digitaliseerumine hambaravis”


25.novembril 2011 toimus Tallinnas, Grand Hotel Meriton`i konverentsikeskuses Kaarli Hambapolikliiniku III konverents teemal “Digitaliseerumine hambaravis”, mis seekord oli saanud rahvusvahelised mõõtmed.
Päeva esimese poole täitsid Kaarli Hambapolikliiniku arstide ja õdede põhjalikud  ettekanded, tähelepanu pöörati nii otseselt hammaste raviga seotud probleemidele kui ka infektsioonikontrollile hambaravikabinetis.
Konverentsi avas juhatuse ettekanne Kaarli Hambapolikliiniku tulevikusuundadest ja plaanidest, järgnesid  sisukad ettekanded  hambaravi teemadel:

 • Dr Andrei Akkalainen: “Juurekanali irrigatsioon”
 • Õde Airis Linamaa ja õde Marlene Saiko: “Huule-e. mokatubaka “snus” kahjulikkusest”
 • Dr Dagmar Marandi: ”N.Inferior Alveolarise vigastused”
 • Dr Jelena Ldinina, dr Martin Järve, dr Larissa Kuznetsova, dr Marju Varuškin: ”Eetiline müük ja suhtlemine”
 • Dr Triin Pullisaar: “Mida tähele panna kroonide tsementeerimisel” 
 • Dr Natalja Velikanova: ”WaveOne ja BioRace roteeruvad süsteemid juurekanalite prepareerimisel”
 • Dr Maarja Taada: ”E-max inlayd ja onlayd”
 • Dr Liivika Selin ja õde Krista Puusemp: ”Infektsioonide leviku ennetamine hambaravikabinetis”
 • Dr Kristin Räst-Kallio: ”Vahetu implantatsioon ja kohene koormamine“
 • Dr Triin Piikov: ”Ülalõua stabiliseeriv lahas”
 • Dr Triin Suurorg: ”Proteesimine implantaatidele”