30. mai 2012

Kaarli Hambapolikliiniku Kevadkonverents 2012

25. mail 2012 toimus Saku mõisas esmakordselt Kaarli Hambapolikliiniku töötajatele Kevadkonverents. 
Kui Kaarli Sügiskonverents keskendub meditsiinilisele temaatikale, siis uus konverentsisari puudutab suhtekorraldust - suhtlus patsientidega ning kolleegidega.

Koolituspäeva esimese poole sisustasid presentatsioonidega pr Anne Veskimeister (Patsientide Esindusühing), dr Peeter Mardna (Eesti Terviseamet) ning prof Mare Pork (Tallinna Ülikooli kliinilise psühholoogia professor).Teemad jagunesid järgmiselt:

"Patsientide ootused konfliktide lahendamisel" - pr Anne Veskimeister;
"Konfliktide lahendamise tulemustest hambaravis" - dr Peeter Mardna;
"Raskes olukorras patsient ja raskes olukorras abistaja e. abistamise psühholoogilisest keerukusest" - prof Mare Pork.

Kõigi kolme külalise ettekannete põhirõhk oli tegevusel hambaarsti kabinetis ehk sellel, kuidas näevad patsiendid erinevaid situatsioone ja kuidas peaksid arstid vastavalt nendele tegutsema. Kui pr Anne Veskimeister ja dr Peeter Mardna keskendusid erinevatele konfliktinäidetele, siis prof Mare Pork viimase esinejana võttis suurepäraselt selle kõik kokku psühholoogilise nurga alt vaadatuna.

prof. Mare Pork

Koolituspäeva teises pooles toimus arutelu töögruppides: arutleti suhtluspoliitika teemadel ning toodi välja omapoolsed ideed suhtluskvaliteedi parendamiseks.


 Täname külalisesinejaid ning kohtumiseni aasta pärast!


24. mai 2012

Muudatused Kaarli Hambaravi kodulehel

Kaarli Hambaravi kodulehel, mis asub aadressil www.khp.ee, on toimunud mõningad muudatused. Nimelt on hambaarstide leht saanud uue välimuse. Lihtsamaks navigeerimiseks on arstid ära grupeeritud - Hambaarstid, Proteesiarstid, Ortodondid, Näo- ja lõualuu kirurg ning Hügienistid. Kõike seda on võimalik oma silmaga näha aadressil www.khp.ee/hambaarstid.

Kohtumiseni Kaarlis ja Sõpruses!

21. mai 2012

Rahulolu uuringu loterii

Kaarli Hambapolikliinik soovib tänada kõiki, kes aitasid kaasa oma hinnangute ja ideedega ning täitsid ära patsiendi rahulolu uuringu. Te olete meile suureks abiks töö paremal korraldamisel ja võtame arvesse kõik Teie ettepanekud.
Kõikide ankeedi täitnud inimeste vahel läks loosi kolm Kaarli Hambapolikliiniku kinkekaarti väärtuses 65 eurot. Õnnelikud võitjad on Marina R.,  Heinu O. ning Heili T.

Palju õnne võitjatele ning tänud kõigile, kes osalesid!