11. juuni 2013

Kaarli Hambapolikliiniku Kevadkonverents 2013

24. mai 2013 toimus Tallinnas Lillepavilionis Kaarli Hambapolikliiniku Kevadkonverents "Tervishoiu võimalikkusest Eestis".

Seekordsel Kevadkonverentsil avardasid oma teadmiste ja näpunäidetega silmaringi hr Andres Arrak, prof Mare Pork, hr Ado Viik ning hr Jaanus Kangur. Presentatsiooniteemad olid järgmised:

  • "Miks arst/õde Eestis vähe palka saab?"- hr Andres Arrak, majandusteadlane; 
  • "Selge teadvuse (mindfulness-i) arengu võimalustest" - professor Mare Pork;
  • "Ravikindlustusega seotud teemadest" - hr Ado Viik, Haigekassa Harju osakonna direktor;
  • Läbirääkimiste koolitus "Kuidas panna klienti või kolleegi naeratama ehk suhtlemisvõtted, mis aitavad tekitada positiivset emotsiooni" - hr Jaanus Kangur.Kõikide nelja presenteerija ettekanded olid kuulajaskonnale huvitavalt üles ehitatud ja enese jaoks uusi teadmiseid ammutas igaüks.
Hr Andres Arrak suutis eluliste näidetega panna võrdlusesse elukvaliteedi Eestis võrreldes muu maailmaga. Professor Mare Pork avardas silmi enese sisemuse mõistmisest - kuidas ennast juhtida, kuidas rääkida kolleegidega elutähtsatel teemadel. Hr Ado Viik tegi puust ja punaselt selgeks kuidas on lood Eestis ravikindlustusega. Koolituspäeva lõpetas läbirääkimiste koolitusega hr Jaanus Kangur, kes suurtis iga sekund panna saali kuulama ja mõtlema oma asjatundlikkuse, rõõmsameelsuse ja humoorikusega.

Täname esinejaid!


Majandusteadlane Andres Arrak
Professor Mare Pork
Haigekassa Harju osakonna direktor Ado Viik ja KHP tegevjuht Piret Uudeküll
Koolitaja Jaanus Kangur
Koolituspäeva moderaator Ants Prümmel
Oleme tegutsenud juba 15,5 aastat!
Tere tulemast meie kliinikutesse!