9. juuni 2014

KHP kevadine kliendiuuring 2014

Maikuu jooksul viisime läbi Kaarli Hambapolikliiniku kevadise kliendiuuringu. Uuringus osales 1079 inimest, tehti 278 ettepanekut, märkust, tähelepanekut. Ettevõtte juhtkond on need üle vaadanud ja üldkoosolekul tutvustame neid Kaarli Hambapolikliiniku töötajatele. Suur tänu kõikidele vastajatele!

Uuringu tulemused on järgmised:

88,1% vastanutest külastas Kaarli Hambaravi, 11,4% Sõpruse Hambaravi ja 0,5% Ülemiste Hambaravi. Selline tulemus oli täiesti oodatav, sõltuvalt hambakliiniku suurusele ja töötatud ajale.

59,5% vastanutest külastas hambaravi kabinetti, 17,5% ortodontiat, 14,5% proteesi, 6,5% kirurgiat/implantoloogiat ja 2,2% suuhügienisti.

Kokkulepitud ajal või kokkulepitud ajast varem sai kabinetti 77,1% vastanutest, 22,9% võeti kabinetti kokkulepitud ajast hiljem. Selle küsimuse kohta tuli ka palju kommentaare ja püüame edaspidi tööd niimoodi korrigeerida, et patsiendid saaksid kokkulepitud ajal kabinetti. Loomulikult võib ette tulla olukordi, kus protseduur võtab rohkem aega kui planeeritud, kuid siis peab järgmist patsienti sellest teavitama.

Ravi kvaliteediga on väga rahul 74,3%, rahul 24,1%, ei ole rahul 1,6% vastanutest.
Teenindusega on väga rahul 79,2%, rahul 19,6%, ei ole rahul 1,2% vastanutest.
Vastuvõtule registreerimise lihtsusega on väga rahul 78%, rahul 20,2%, ei ole rahul 1,8% vastanutest.
Tehti ettepanekuid registreerimiseks e-keskkonnas. Oleme selle peale ka ise mõelnud ja tulevikus on see täiesti mõeldav variant.
Registratuuri töö korraldusega on väga rahul 79,1%, rahul 19,6% ja ei ole rahul 1,4% vastanutest.

Arst rääkis ravi maksumusest enne ravi alustamist - selle väitega nõustus 51,4%, nõustus osaliselt 20,9%, ei nõustunud 27,7% vastanutest. Selle teema kohta oli väga palju kommentaare, sest patsiendid soovivad kabinetis teada saada kui palju ravi maksma läheb. Arutame üldkoosolekul selle teema läbi ja püüame end parandada.
Arst rääkis protseduuri ajal, mida ta kavatseb järgmiseks teha - väitega nõustus 71%, nõustus osaliselt 21,1%, ei nõustunud 7,9% vastanutest. Osa patsiente vastas, et nad ei soovigi seda teada,  vaid usaldavad arsti.
Arst selgitas erinevaid ravi võimalusi ja riske - väitega nõustus 64,8%, nõustus osaliselt 24,3%, ei nõustunud 10,9% vastanutest.
Arst selgitas, kuidas peab patsient käituma ravi järgselt - väitega nõustus 78,7%, nõustus osaliselt 16,3%, ei nõustunud 5% vastanutest.

58,7% vastanutest pöörduvad meie hambakliinikusse varasema hea kogemuse tõttu, 25,2% tulevad pereliikme või tuttava soovituse peale, 8,3% kodule kõige lähemal asuva hambaravi võimaluse peale ja 7,8% töökohale kõige lähemal asuva hambaravi võimaluse tõttu. Kui patsiendi ja arsti vahel tekib usaldus, siis ei ole oluline asukoht.

Juhul, kui see on teie esmakordne külastus, siis kust saite infot meie hambakliinikute ja pakutavate raviteenuste kohta? See küsimus nõudis valikvastust "olen korduvpatsient", mis oli jäänud küsimustikust välja. Vabandame. Vastustest aga selgus, et kõige rohkem infot hambakliinikute kohta saadakse tuttavatelt ja pereliikmetelt 45,7%, Internetist 27%, mujalt 24,3%, välireklaamist 2% ja ajakirjandusest kõigest 0,9%. Taaskord tõdeme, et patsiendi hea kogemus on parimaks reklaamiks.

Kaarli Hambapolikliinikut soovitaks oma tuttavatele või pereliikmetele 96,5% vastanutest, ei soovitaks 3,5%.

Kommentaaride väljal kiideti arste nimeliselt. Anname kiitused arstidele edasi. Ka märkused arutame läbi, sest saime teada oma ettevõtte probleemsed kohad ja astume samme nende parandamiseks ja edaspidiseks vältimiseks. Kliendikaart, boonussüsteem, üksikemade programm ja jalgrattaparkla ootavad veel oma lahendust. Parkimine toimub vastavalt asukoha eripärale ja siin me muudatusi hetkel teha ei saa. Suhtlemine on valdkond, millega tegeleme jooksvalt ning juhime sellele jätkuvalt tähelepanu.

Veelkord suur tänu kõikidele uuringus osalejatele! Loodame, et järgmise uuringu ajaks oleme suutnud probleemsed valdkonnad lahendada ja pakume teile ainult parimat.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar