13. oktoober 2010

Hambaravi patsientide rahulolu Kaarli Hambapolikliinikus

2010. aasta kevadel viis Kaarli Hambapolikliinik läbi järjekordse iga-aastase patsientide rahulolu küsitluse. Alates 2003. aastast toimub patsientide rahulolu uuringu läbiviimine koostöös Tartu Ülikooli teaduri Kaja Põllustega.

Kui 2009. aastal oli vähenenud nende patsientide osakaal, kes on ka varem Kaarli Hambapolikliinikut külastanud, siis 2010. aastal oli polikliiniku püsiklientide arv küsitletute hulgas jällegi suurenenud. Peaaegu kõigile (99%) käesolevas küsitluses osalenutele meeldis Kaarli Hambapolikliinikus pakutavate hambaravi teenuste lai valik.

Võrreldes 2009. aastaga on hambaravi kvaliteediga väga rahulolevate külastajate osakaal vähesel määral suurenenud, teeninduse kvaliteediga väga rahulolevate külastajate osakaal oli 2010. aastal võrreldes 2009. aastaga samuti veidi suurenenud, rahulolematute osakaal jäänud enam-vähem samale tasemele. 99% küsitletutest soovitaksid Kaarli Hambapolikliinikut ka oma tuttavatele ja pereliikmetele, põhjuseks eeskätt hea ravi kvaliteet ning meeldiv teenindus.